Публикации

Показват се публикации от юни, 2020

Незаконни сметища и нерегламентиран внос на отпадъци в Русе

Изображение
Уважаеми г-н Милков, В хода на прокурорски проверки в България, са установени близо 2000 незаконни сметища. На обществеността е известно за нерегламентирания внос на отпадъци от други страни и тяхното депониране на терени, без съответното предназначение. Прокуратурата предлага на МОСВ да засили контрола по отношение премахването на незаконните сметища, а също така и санкциите. Нашите въпроси към Вас са: 1.Установени ли са на територията на Русенска община незаконни сметища, какъв брой и какво е предприето по отношение на тяхното премахване? 2.Какви мерки са взети за предотвратяване на нови такива? 3.Установено ли е от компетентните органи, наличие на терени с депонирани отпадъци от други страни, за каквито имаше сигнали в някои медии? С уважение: Митко Кунчев Д-р Теодора Константинова Деана Тонева

Създаване на STEM среда в русенски училища

Изображение
Уважаеми г-н Милков, С решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет бяха одобрени 21 национални програми. Една от най – атрактивните е националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Тя цели да създаде училищни STEM центрове, които да служат като модели на бъдещата среда на учене – такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци. Въпреки че специалистите предлагат различни прогнози за професиите на бъдещето, за всички е ясно, че технологичната сфера, природните науки, инженерните науки и математиката са пряко свързани с новопоявяващи се професии. Общият бюджет на програмата е 20 000 000 лева. Ще бъдат финансирани 50 големи проекта с до 300 000 лева и много малки с до 50 000 лева. Господин кмет, участието на русенски училища в тази програма би подпомогнало в голяма степен постигането на целите на Вашето управление в приоритет образование, култура и изкуства. Ако три русенски училища спечелят големи проекти, то в образованието на общината ще б