Публикации

Показват се публикации от декември, 2020

Проблеми в стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Русе

Изображение
 Становище на Митко Кунчев, общински съветник от групата „Демократична България“, Русе за Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Русе, (2020 – 2022) Мощен инструмент за управление Съставянето на стратегия за развитие на дадена система е мощен инструмент за управление. Има различни варианти за оформяне на стратегия и различни начини за съставяне. Процесът на съставяне е също толкова важен, колкото и крайния резултат. Тъй като не знам как е възникнал предложения текст и кои са авторите (вероятно част от членовете на комисията), ще коментирам само крайния резултат. Без интерес към резултатите от предната стратегия В началото на Стратегията са посочени нормативните основания за разработването й. Обърнато е внимание, че в основата й е залегнат анализът за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе, приет от общинския съвет на 21.02.2020 г. Ако го прочетем внимателно, ще видим, че в него се съдържа описание

Митко Кунчев напусна комисията за изготвяне на Общинска стратегия за личностното развитие на децата

Изображение
Интервю на Митко Кунчев в Дарик радио - Русе:  Общинският съветник от Демократична България, Митко Кунчев, напусна комисията за изготвяне на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на Община Русе (2020-2022). ПП "Да България” призоваваме стратегията да не бъде приета. На 11.08.2020 г кметът, Пенчо Милков, издава заповед  № РД 01 - 2134 от 11.08.2020 г за сформиране на комисия за изготвяне на проект за общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе 2020 – 2022г, която е връчена на членовете с два месеца закъснение (13.10.2020г). Заповедта е изпратена до членовете на комисията с прикачен файл на готова стратегия, и покана за коментари по текста в срок от 3 дни. Митко Кунчев инициира кореспонденция до членовете на комисията и служители от отдел “Образование, спорт и младежки дейности” към Дирекция “ уманитарни дейности” на Община Русе, в която поставя въпроси защо получва заповедта със закъ