Публикации

Показват се публикации от октомври, 2020

Предложения на Митко Кунчев за Арена Русе

Изображение
Снимка Tiia Monto, собствена творба, CC BY-SA 4.0 , Link Общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД се проведе на 16.09.2020г. от 13.00 часа в град Русе, бул. „Липник“ № 1. Във връзка с постъпила покана с вх. № 30-8918-5/12.08.2020г. от Съвета на директорите за участие в събранието бяха поканени избраните за представители, с Решение  № 8, прието с Протокол № 2/05.12.2020 г., общински съветници: Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян, Орлин Дяков, Митко Кунчев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев. Всички материали по седемте точки от дневния ред бяха представени в канцеларията на общинския съвет. Съгласно решение на общинския съвет от 10.09.2020 г. представителите на Община Русе бяха задължени да гласуват „ЗА“ по точки 5. и 6. от дневния ред на събранието. По пета точка беше освободен от качеството му на член на съвета на директорите Спасимир Димитров, а по шеста точка, за нов член на съвета на директорите на дружеството беше избран Борислав Рачев. На събранието присъстваха  Биляна Кир