Публикации

Показват се публикации от януари, 2021

Ти броиш в Русе - интервю с Йоана Терзиева и Деян Герасимов в Дарик радио

Изображение
Ти броиш е национална кампания, целяща да предотврати опитите за  измами и манипулации при броенето на гласовете на предстоящите  парламентарни избори. Йоана Терзиева и Деян Герасимов от "Да, България" - Русе разясняват за инициативата.

Предложение от Митко Кунчев за Цените за отдаване под наем на общински обекти в Русе

Изображение
    На 28 януари 2021 г. ще се разглежда предложение за увеличаване на начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение. Прочетете цялото предложение. Митко Кунчев, общински съветник от "Да, България", част от "Демократична България" предлага текстът в § 6. да бъде заменен с:  § 6. Наредбата влиза в сила от разгласяването ѝ на интернет страницата на Общински съвет – гр. Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК. Наемните цени по заварените към влизане в сила на промяната действащи договори за наем се повишават с 10 % (спрямо наема за 2020 г.), считано от 01.01.2021 г. и с 22,9 % (спрямо наема за 2020 г.), считано от 01.01.2022 г. съгласно чл. 7, ал. 1 и 2, с изключение на случаите, при които е приложен чл. 11. (Пример: Ако месечния наем за 2020 г. е 100 лева, то през 2021 ще бъде 110 лева, а през 2022 г. – 123 лева)

Позиция на "Да, България" - Русе за Заплатите на кметовете, Наемите на общинските имоти и Децентрализация на властта

Изображение
   Ние от „Да, България!“ – Русе считаме, че град Русе трябва да се управлява от кмет и администрация, които са ефективни в резултатите, които постигат и са стимулирани за това. Също така, смятаме, че Община Русе следва да управлява добре собствеността си, като не допуска остойностяването ѝ на цени в пъти под пазарните . В същото време ние смятаме, че доброто управление следва да се съобразява с реалността и икономическата възможност на гражданите и бизнеса, които в момента са силно затруднени да оцеляват в пандемична обстановка, продължаваща вече година. Огромна част от гражданите изпитват сериозни затруднения, тъй като доходите им са значително намалени или изцяло спрени в следствие на кризата и ограничителните мерки. Заплатите на кметовете в община Русе  Според нас предложението за значително увеличаване на заплатите на кмета на гр. Русе, както и на останалите кметове в общината в условия на икономическа криза звучи цинично. Разбираме, че тези увеличения биха били за сметка на дър

Предложения за гласуване от Общински съвет в Русе на 28 януари 2021

Изображение
Публикуваме всички документи, които ще се разглеждат на общинската сесия на 28.01.2021 г. и подлежат на вземане на решение от Общинския съвет - Русе.  Имоти на Община Русе 363 Безвъзмездно 1271 кв.м имот на  Общинско предприятие Спортни имоти  365 Увеличение с 22,9% на имоти под наем от Община Русе  373 Наем за 5 години - Съюз на пенсионерите - 4 помещения с обща площ 380 кв. м за общо 177 лв на месец или 46 ст. на кв.м  374 Наем за площ от 4,4 кв.м за маса и чадър в гробищата за 42 лв. на месец - 9,5 лв. на кв.м  376 Безвъзмездно предоставяне на 45 кв. м. бивша лафка на Детска градина Ралица  377 Отказ на удължаване срока на концесия стадион Локомотив за Аристон-С ООД  378 Приватизация на имоти в Русе - отчет 2020 и план 2021  383 Освобождаване от общински наеми (общо 17 000 лв) на спортни центрове, заведения за хранене и развлечения и др. заради коронавируса  Общински съвет 366 Онлайн заседания на комисии 367 Промяна на начина за определяне на възнаграждението на общинските съветни