Публикации

Показват се публикации от януари, 2020

Изграждане на нов Скейт парк в Русе

Изображение
Публикуваме питане към кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата общински съветници на Демократична България - Русе Уважаеми господин Милков,  Поради големия интерес от страна на феновете на скейтборда по отношение на изграждането на нов Скейт парк в Русе , отправяме следните въпроси към Вас: 1. Предвиден ли е и къде терен за изграждане на Скейт парк в Русе? 2. Кога се предвижда изграждането на нов скейт парк във вариант близък до тези в Добрич, Бургас, Самоков, за да се създадат условия за развитие на начинаещите и достатъчно варианти за по-напредналите? 3. Ако до лятото на 2020 г. не е предвидено и възможно да се случи изграждането на нов скейт парк, предвиждате ли смяна на елементите в съществуващия с такива от шлайфан бетон, каквито са в другите градове, тъй като използваните сега създават опасност за здравето на спортуващите- наранявания и травми?  При положение, че предстои този вариант, разчитаме, че ще бъдат предвидени необходимите средства в Бюджета на Общи

Премахване на двусменното обучение в Русе

Изображение
Публикуваме питане към кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата съветници на Демократична България - Русе Уважаеми господин Милков,  На 13.10.2015 г в ДВ, бр. 79 беше публикуван Закон за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила на 01.08.2016 г. Една от амбициозните му цели беше премахване на двусменното обучение в държавните и общински училища /няма частни училища на две смени/. Експертите са категорични, че децата от училищата на две смени имат по-малка продължителност на часовете, което понякога създава трудности при усвояването на материала, по-кратки междучасия и ограничен достъп до ресурсите на училището в сравнение с връстниците им от едносменните. Освен че ще ги постави при равни условия, ученето само до обед има редица предимства както за децата, така и за родителите. Например възможността учебният ден да започне по-късно, което е от голямо значение и за пътуващите ученици. Часовете ще имат еднаква продължителност, след края им децата няма да