Публикации

Честит празник, русенци. Бъдете свободни!

Изображение
Съвременната история на град Русе започва на 20 февруари 1878г. За кратко време той се утвърждава като водещ български стопански и културен център и най-голям град в Княжеството. Упоритият труд, предприемаческото мислене и непримиримият дух на нашите предшественици поставят основите на едно модерно и прогресивно общество от свободни хора.

Благодарение на тях днес с гордост наричаме Русе Малката Виена и Градът на първите неща. Наша отговорност е да помним делата на онези смели и упорити хора, да се учим от тях и да продължим работата им. Защото историята “не е панихида на миналото, а камбана за будене на днешните съвести” (Стефан Цанев, Български хроники). 

Нека бъдем обединени в делата си, непримирими пред неправдите и смели в мечтите си. Да работим всеки ден за развитието на обществото, града и себе си. Защото свободата не е дар, тя е ценност и трябва да се отстоява с упорство и воля.

Честит празник, русенци. Бъдете свободни.

Становище за бюджет на Община Русе за 2020 г.

Изображение
Ние, „Демократична България – обединение“, считаме, че изготвянето на общинския бюджет трябва да се основава на следните принципи:Целесъобразност и стратегическо планиране – бюджетът следва да е инструмент за осъществяване на стратегическите цели за развитието на общината. По-конкретно, въвеждане на елементи от програмното бюджетиране при всички дейности – делегирани и местни, при което нуждата от средства произлиза от целите на програмите.Бюджетна оптимизация - при изготвянето на бюджети на нулева база, с участието на оперативните ръководители, решаващ е приносът на всеки разход.Ефективност на разходите, ефикасност на дейността - въвеждане на ясни финансови и оперативни показатели, които да измерват ефективността на разходите. Детайлност и съпоставимост като гаранция за прозрачност и публичност - публикуваната информация за бюджета трябва да е съпоставима с тази за неговия отчет, за да може да се придобие вярна представа за изпълнението.Устойчивост и балансираност – планирането трябв…

Oбучение по роботика и приложно програмиранe за учениците в Русе

Изображение
Публикуваме част от предложението до кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата общински съветници на Демократична България - Русе

Уважаеми господин Милков,

Създаването на постоянна комисия по образование, наука и иновации на общинския съвет в Русе, показва стремежа на представителите на русенската общност да развиват и модернизират образованието в общината не само на думи, а и на дела. В тази връзка, моля, да разгледате приложения проект за иновация: „Организиране на обучение по роботика и приложно програмиране за ученици III – VII клас от основни училища в Русе“ и да го включите за финансиране в бюджета за 2020 година.

Проект за иновацияЦели:
Да се повиши интересът към учебния процес;Да се овладяват теоретични знания и да се формират практически умения свързани с логическо мислене и творчество; начини за получаване, обработване, съхраняване и представяне на информация с помощта на дигитални устройства; управляване на  роботизирани устройства, компоненти на микроконтролер и др;…

Изграждане на нов Скейт парк в Русе

Изображение
Публикуваме питане към кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата общински съветници на Демократична България - Русе

Уважаеми господин Милков, 

Поради големия интерес от страна на феновете на скейтборда по отношение на изграждането на нов Скейт парк в Русе, отправяме следните въпроси към Вас:

1. Предвиден ли е и къде терен за изграждане на Скейт парк в Русе?

2. Кога се предвижда изграждането на нов скейт парк във вариант близък до тези в Добрич, Бургас, Самоков, за да се създадат условия за развитие на начинаещите и достатъчно варианти за по-напредналите?

3. Ако до лятото на 2020 г. не е предвидено и възможно да се случи изграждането на нов скейт парк, предвиждате ли смяна на елементите в съществуващия с такива от шлайфан бетон, каквито са в другите градове, тъй като използваните сега създават опасност за здравето на спортуващите- наранявания и травми?  При положение, че предстои този вариант, разчитаме, че ще бъдат предвидени необходимите средства в Бюджета на Община Русе, който…

Премахване на двусменното обучение в Русе

Изображение
Публикуваме питане към кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата съветници на Демократична България - Русе

Уважаеми господин Милков, 

На 13.10.2015 г в ДВ, бр. 79 беше публикуван Закон за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила на 01.08.2016 г. Една от амбициозните му цели беше премахване на двусменното обучение в държавните и общински училища /няма частни училища на две смени/.

Експертите са категорични, че децата от училищата на две смени имат по-малка продължителност на часовете, което понякога създава трудности при усвояването на материала, по-кратки междучасия и ограничен достъп до ресурсите на училището в сравнение с връстниците им от едносменните. Освен че ще ги постави при равни условия, ученето само до обед има редица предимства както за децата, така и за родителите. Например възможността учебният ден да започне по-късно, което е от голямо значение и за пътуващите ученици. Часовете ще имат еднаква продължителност, след края им децата няма да се приб…

Излъчване на живо на заседанията на общински съвет в Русе

Изображение
Гледайте на живо заседанието на общинския съвет на Община Русе на следните дати: 16.12.2019 г., 23.01.2020 г, 10.02.2020 г., 19.03.2020 г от 9:00 ч.


Общински съвет на Русе за периода 2019-2023 г.

Изображение
В Общинския съвет на Русе за периода 2019-2023 г. ще има представители на 10 политически формации. ГЕРБ има 15 съветници, МК "БСП за България" е с 14, МК "ВМРО - Българско национално движение(НФСБ)" е с осем, МК "Съюз на демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)" - четирима, "Демократична България-Обединение(ДА България, ДСБ, Зелено движение)" - трима. Партия "Атака" и ДПС имат по двама, а с по един представител са МК "Движение ЗАЕДНО за промяна (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР)", Българска социалдемократическа партия и партия "Възраждане".

Представителите на "Демократична България" са д-р Теодора Константинова, Деана Тонева и Митко Кунчев.

Конструктивна работа в Общинския съвет на Русе

Изображение
Гледайте част от пресконференцията на тримата представители от "Демократична България" в Общинския съвет на Русе.

Ще се внесат конкретни предложения за промени в правилника за работа на Общинския съвет, сред които заседанията на постоянните комисии към местния парламент да се излъчват отново по телевизията.

Спечелилият най-много преференции на местния вот Митко Кунчев ще постави на вниманието на новия Общински съвет проблемите в образованието. Според него един от основните въпроси е свързан с качеството на професионалното обучение.

Кандидати за общински съветници на "Демократична България"

Изображение
Представяме ви кандидатите за общински съветници на "Демократична България".
Ние - коалицията между “Движение ДА България”, “Демократи за силна България” и “Зелено движение”, работим най-сетне в Русе да се случи истинска положителна промяна, а не подмяна!

доц. д-р Иван Станев - Университетски преподавател, Стратег и Визионер за развитието на Русе

Изображение
Представяме ви доц. д-р Иван Станев (преференция 107), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници. 
Преди четири години на общинските избори в Русе Вашите гласове (217 преференции за мен от 5004 гласа за Реформаторски блок) ме придвижиха от 17 място в листата на кандидатите на коалицията на 4 място в групата на избраните шест общински съветници от Реформаторския блок.


Днес представям отчета си за извършеното през периода 2013 – 2019г.

Списък с някои по-важни мои резултати 1.Списък с пуснати в експлоатация 140 електронни административни услуги в Община Русе

2.Стратегия за електронно управление на община Русе

3.Технологията KBASE използвана в Стратегията за електронно управление на Община Русе

4.Русенска софтуерна долина – представяне на проекта

5.Наредба за опазване на околната среда - Община Русе

6.Споразумение за сътрудничество …

Михаил Михов - Туристически експерт и Водач, Екоактивист и Природолюбител

Изображение
Представяме ви Михаил Михов (преференция 111), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници. 

Моята кауза е Природата и човека в нея. Човекът в Природата за съжаление отдавна не е нейн жител. Той е само един турист... и то от време на време.  
Кой е Михаил МиховЗавършил съм АГ "Гео Милев" в Русе и Международен Туризъм в УНСС в София. Имам стаж в туризма 18 години. Водя англо- и немскоговорящи туристи във всички краища на България и често извън нея. 

Живях 13 години в столицата и през 2013 съзнателно и умишлено дойдох в Русе. Оттогава съм посветил голяма част от работата си на развитието на Дунавския регион като една дива, но все пак новоизгряваща туристическа дестинация. Съавтор съм в три туристически пътеводителя. 

Участвал съм в кампании и съм организирал протести срещу презастрояването на морето и планините, а също така и…

Митко Кунчев - дългогодишен директор на МГ „Баба Тонка“, Русе

Изображение
Представяме ви Митко Кунчев (преференция 106), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници. 

Митко Кунчев е дългогодишен директор на МГ „Баба Тонка“, Русе. 

Развитието на образованието в Русе Развитието на средното образование е изключителен приоритет на местната власт.
Жителите на всяка община трябва да могат да влияят на развитието на образованието, защото се отнася до техните деца и внуци.


Обучението на ученици от 1. до 12. клас в едно училище, на две смени, в 2019 година е сигурно доказателство за отказа на държавата да реформира образованието чрез сериозни инвестиции. Няма никаква педагогическа, организационно-методическа, образователна или друга подобна причина, която да оправдава съществуването на този вид училища в Русе в 2019 г.

За да работи добре едно училище трябва да има нормални условия за ученици и учители. Това …

Анализ на замърсяването на въздуха в Русе

Изображение
В проведената кампания за анализ на въздуха в Русе от “Демократична България”, студенти в Русенски университет и екоактивисти се включиха стотици граждани. В периода 3 до 22 октомври са получени 45 сигнала за замърсяване на въздуха в нашата платформа; в социалните мрежи бяха публикувани десетки снимки и видеоклипове, показващи състоянието на въздуха и потенциалните замърсители. Следва анализ на замърсяването на въздуха. Взети са предвид сигналите, посоката на вятъра и снимковите материали.  За информация за вятъра се използват данни от ICON, DWD на 100 м височина от земята. Най-долу в документа са източниците.

Започваме с добрата новина, че в районите на Дружба и Чародейка има най-малко сигнали за неприятни миризми и пушек. Заради височината на тези квартали, там въздуха е най-чист.

Лошата новина, че е по-голямата част от града е системно замърсявана. В горепосочения период имаше 5 по-големи вълни от сигнали.

Миризми на мастило и бои

В западната и централната част на града се усеща ми…

Д-р Ростислав Кандиларов - преподавател по физика в РУ, Екоактивист и Велосипедист

Изображение
Представяме ви д-р Ростислав Кандиларов (преференция 108), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници. 


Кой е д-р Ростислав Кандиларов Роден съм и отраснал в Русе.

След дълъг период на обучение и работа в София и Германия, реших да се върна в красивия си роден град през 2010 г., за да създам семейство и за да съм близо до близките си.

Бях един от само 3-мата подаващи официални сигнали за замърсяване на въздуха и след обгазявани през 2013 г. съосновах Facebook групата "За чист въздух в Русе". Оттогава стимулирам все повече хора да изпълняват гражданския си дълг - да сигнализират за замърсявания и да търся от институциите отговори и действия според техните компетентности и законови задължения.

От 2011 г. до сега съм координатор на сдружение Вело-Русе, като вярвам в алтернативните и по-чисти форми за придвижване в града.…

Дискусия за Детските Площадки в Русе - Вторник, 22 октомври в 17:30 ч до 18:30 ч.

Изображение
Дискусия за Детските Площадки в Русе Вторник, 22 октомври в 17:30 ч до 18:30 ч.
Среща на детската площадка пред бившето Виенско колело в Младежки Парк

Ще чуем вашето мнение, заедно ще изберем как да изглеждат новите детски площадки на Русе и как да се поддържат старите.

Водещ ще е Йоана Терзиева, която е градски активист, майка на 2 деца, посещава от 5 години детските площадки и ще ви разкаже какво мисли за детските площадки в Русе: Поддръжка на площадките; нови съоръжения по квартали, съобразени с живущите в района и възрастта на децата; използване на еко материали; видеонаблюдение като превенция срещу вандализъм; бъдещето на пясъчниците и др.

Какво мислим за детските площадки в Русе
1. Изграждане на нови и редовно поддържане на съществуващите детски площадки във всички квартали на града - както за малки деца, така и за по-големи младежи. Проектът на всяка детска площадка ще е съобразен с живущите в района, като за целта ще се проведат дискусии на място. 

2. Използване на естеств…

Йоана Терзиева - Градски активист, Майка на 2 деца и Психотерапевт - с номер 66 и преференция 110

Изображение
Представяме ви Йоана Терзиева (преференция 110), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници. 


Нейните приоритети- социалната политика
- грижата за хората, семействата и децата
- дейности за младежи
- превенция на младежката престъпност и хулиганство

Коя е Йоана Терзиева Родена съм през 1981 г. в Русе. Отраснах в ж.к. Дружба 3. Аз съм едно от многото русенски деца, които се сдобихме с доживотна астма през 80-те години.

Завършила съм Софийски университет, степен магистър, специалност социална педагогика. Учила съм и продължавам да уча социална работа, психотерапия и психоанализа в България и чужбина.

От 2004-та година насам работя с различни неправителствени организации в Русе, България и Европа. Тук, в Русе, реализирах множество социални проекти чрез които подкрепях деца и семейства, жени и мъже. Реализирала съм множество социални и зас…

Ефективно пръскане против комари в Русе

Изображение
1. Пръскането против комари да се извършва от специалисти/специализирани фирми, притежаващи необходимите по закон документи.

2. Приоритетно и профилактично третиране на местата, където комарите са развъждат (техните ларви).

3. Пръскане в малките часове на деня през седмицата, а не в уикендите от 20 до 24 ч., когато хората са навън и вечерят по заведенията.

Част от предложенията ни за по-добър град.

„Демократична България" - № 66 в бюлетината

Виктор Стоянов - Екоактивист, Велосипедист и Кръводарител - с номер 66 и преференция 114

Изображение
Представяме ви Виктор Стоянов (преференция 114), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници.


Кой е Виктор Стоянов?
Роден съм в Русе, модел ’83.

Надграждан съм в Карлово и София.

Биосът ми е разработен в АГ “Гео Милев” - Русе (английски и немски) и СУ “Св.Климент Охридски”, еволюция бакалавър История и география и магистратура Културна и политическа география (бета версия).

През 2005г. започнах да тествам продукта САЩ и от тогава насам продължавам епизодично да се връщам към него през лятото.

В резултат си свалих приложението воден спасител - монтьор - управител - техник,

През 2013г. дойде времето на ПП “Зелените”, днес ПП “Зелено движение” и БЧК - обучителни програми и тестове довели до множество събития.

От малък велосипеда е моят начин за придвижване и впоследствие това се превърна в кауза. 

Може да съм Ви познат от борбата за правот…

Как да превърнем Русе в екологично чист град

Изображение
На първо място сме поставили борбата с мръсния въздух, като имаме план за действие, който можем да стартираме още до началото на декември 2019 година, включващ видеонаблюдение на предприятията-замърсители, изграждане на мрежа от датчици в целия град, интегрирана в on-line платформа за изпращане на сигнали от русенци, които ще се показват върху карта на града (вече сме я разработили), до която всеки гражданин ще има достъп 24 часа в денонощието. Данните ще се анализират и ще се реагира незабавно при всеки конкретен случай.

Продължаваме с темата екология и чистотата:
• на мястото на отсечените дървета в града ще засадим нови;
контейнерите ще поставим под земята или в специални помещения;
• ще създадем общинско предприятие, което да се грижи за сметопочистването и сметоизвозването - така ще спестим на данъкоплатеца милиони левове всяка година;
чистенето на улиците ще става с машини, а не само на ръка.

С всички тези наши действия ще изградим една здравословна жизнена среда з…

Мерки против катастрофите по пътя Русе-Бяла

Изображение
Преди да се направи магистрала, за която ще са необходим години, трябва да се подобри настоящия път Русе-Бяла. Вижте нашите предложения на подобряване на транспорта в Русе През 2018 подадохме нашите предложения в община Русе, но не се направи много в посоката, която пожелахме.
Следват снимките на 27 места и участъци с необходими спешни мерки. Описанието следва посоката от Русе към Бяла.