Публикации

Предложения за гласуване от Общински съвет в Русе на 28 януари 2021

Изображение
Публикуваме всички документи, които ще се разглеждат на общинската сесия на 28.01.2021 г. и подлежат на вземане на решение от Общинския съвет - Русе.  Имоти на Община Русе 363 Безвъзмездно 1271 кв.м имот на  Общинско предприятие Спортни имоти  365 Увеличение с 22,9% на имоти под наем от Община Русе  373 Наем за 5 години - Съюз на пенсионерите - 4 помещения с обща площ 380 кв. м за общо 177 лв на месец или 46 ст. на кв.м  374 Наем за площ от 4,4 кв.м за маса и чадър в гробищата за 42 лв. на месец - 9,5 лв. на кв.м  376 Безвъзмездно предоставяне на 45 кв. м. бивша лафка на Детска градина Ралица  377 Отказ на удължаване срока на концесия стадион Локомотив за Аристон-С ООД  378 Приватизация на имоти в Русе - отчет 2020 и план 2021  383 Освобождаване от общински наеми (общо 17 000 лв) на спортни центрове, заведения за хранене и развлечения и др. заради коронавируса  Общински съвет 366 Онлайн заседания на комисии 367 Промяна на начина за определяне на възнаграждението на общинските съветни

Проблеми в стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Русе

Изображение
 Становище на Митко Кунчев, общински съветник от групата „Демократична България“, Русе за Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Русе, (2020 – 2022) Мощен инструмент за управление Съставянето на стратегия за развитие на дадена система е мощен инструмент за управление. Има различни варианти за оформяне на стратегия и различни начини за съставяне. Процесът на съставяне е също толкова важен, колкото и крайния резултат. Тъй като не знам как е възникнал предложения текст и кои са авторите (вероятно част от членовете на комисията), ще коментирам само крайния резултат. Без интерес към резултатите от предната стратегия В началото на Стратегията са посочени нормативните основания за разработването й. Обърнато е внимание, че в основата й е залегнат анализът за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе, приет от общинския съвет на 21.02.2020 г. Ако го прочетем внимателно, ще видим, че в него се съдържа описание

Център за извличане на реконвалесцентна плазма в Русе - Предложение от д-р Теодора Константинова

Изображение
  На 27 ноември 2020 предстои заседание на Областния щаб за борба с Covid.  Във връзка с необходимостта от все по-ефективни мерки, както за разпространението, така и за лечение на инфекцията, считам за необходимо, да се предложи създаване на Център за извличане на реконвалесцентна плазма от преболедували и в Русе. Това ще предостави възможност за спасяване здр авето и живота на много хора. В други градове вече стартираха дарителски кампании за набиране на средства, тъй като става дума за сума от порядъка между 50 и 70 хиляди лева. Ако и в Русе се направи подобна акция и се съберат средства, ще може да се дарява реконвалесцентна плазма от преболедували КОВИД 19 на място. В отделението по хематология са готови да реагират веднага с помещения и специалисти.   Д-р Теодора Константинова, общински съветник от  "Демократична България", член на "Демократи за силна България" - Русе  

4-ти отчет на Митко Кунчев за дейността му като общински съветник в Община Русе

Изображение
  Скъпи приятели, изпълни се една година от избирането ми за общински съветник. Една година посветена на интересите на жителите на Община Русе. Зад мен са десетки часове заседания и стотици страници прочетени материали. Групата съветници от „Демократична България“, с председател д-р Т. Константинова и членове Д. Тонева и М. Кунчев, следваше политика на подкрепа на всички разумни предложения и противопоставяне на опитите да се прокарват решения, които не са в интерес на русенци. Последните четири месеца бяха изпълнени с емоции. Най-приятен спомен остана от първата ваканция. Дори и общинските съветници отдъхват от политическите битки. През август нямаше заседания и се насладих на лятната жега и спокойната работа в градината. Но да се върна към общинските дела. Контакт с русенци За по-добър контакт с гражданите, на 6 юли беше открита приемна в новия офис на „Да, България“ - Русе , в центъра на Русе, на ул. „Църковна Независимост“ № 3. Всеки вторник от 16:30 до 18:30 бях на разположение за

Предложение от Демократична България за подобряване на Общия устройствен план на Община Русе

Изображение
  След подробен анализ на пакета материали, свързани с приемането на Общия устройствен план (ОУП) на Община Русе (КЛ273) считаме, че този план следва да осигури в бъдещите 10 години по-благоприятни условия за социално и пространствено развитие на общината, свързани с подобряване средата за живот, съхраняване и поддържане на местната културна идентичност, развитие на зелената система и крайбрежната зона. Приоритетни позиции трябва да заемат въпросите за производствените и земеделски дейности, реализирани чрез създаване на условия за интензивен растеж, постигнат чрез прилагане на съвременни екологични и високоефективни технологии. Убедени сме, че за обществото е от изключителна важност планът да бъде приет и утвърден в рамките на календарната 2020г. с цел осигуряване на пълноценното участие на Община Русе в Европейските и републикански инвестиционни програми, чието стартиране предстои в началото на 2021г. В същото време считаме че този план може да бъде доработен и подобрен, като се отст

Защита на екологичното становище от Иван Белчев за инвестиционното намерение в зона Тегра

Изображение
Уважаеми съграждани, Ако напишете екологично становище относно инвестиционно намерение на дадена фирма и изкажете своето притеснение, то очаквайте да бъдете публично обиждани с грозни думи, а името и авторитета ви почернени. Поне така стана при мен. Така ще бъде и за напред. Не само при мен, а и към всеки дръзнал да защити екологията в Русе. А Русе е град, чиито жители го напускат точно заради екологичните проблеми. И аз бях един от тях, но се върнах. Сега темата за екологията и подобряването на начина на живот на русенци е моята кауза.  В следващите редове ще прочетете за икономическия растеж в Община Русе , Екологичното становище за ново инвестиционно намерение, Предложение с 9 екологични мерки , Очаквано публично извинение от фирма Булмаркет ДМ ЕООД .   Икономически растеж Не отричам, че една бъдеща обработка на растително масла и животински мазнини ще подобри икономическия климат в Община Русе и ще разкрие работни места, нито че фирма Астра биоплант ЕООД ще се наложи на пазара с б

Анализ на устройствения план на Русе и проблемите в бившето КТМ

Изображение
През 2019 г. Община Русе е направила публикация в уебсайта си, в която дава възможност на гражданите и фирмите да се запознаят с проекта за нов Общ устройствен план на Община Русе (ОУПО Русе). През 2020 планът е актуализиран и предстои гласуването му през ноември 2020 г.  В публикацията на сайта на Община Русе са дадени линкове към огромни по размер графични изображения (над 160 MB). Надали обикновен потребител би успял да отвори такъв голям файл и да разучи в детайли проекта за нов Общ устройствен план на Община Русе.   

Предложения на Митко Кунчев за Арена Русе

Изображение
Снимка Tiia Monto, собствена творба, CC BY-SA 4.0 , Link Общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД се проведе на 16.09.2020г. от 13.00 часа в град Русе, бул. „Липник“ № 1. Във връзка с постъпила покана с вх. № 30-8918-5/12.08.2020г. от Съвета на директорите за участие в събранието бяха поканени избраните за представители, с Решение  № 8, прието с Протокол № 2/05.12.2020 г., общински съветници: Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян, Орлин Дяков, Митко Кунчев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев. Всички материали по седемте точки от дневния ред бяха представени в канцеларията на общинския съвет. Съгласно решение на общинския съвет от 10.09.2020 г. представителите на Община Русе бяха задължени да гласуват „ЗА“ по точки 5. и 6. от дневния ред на събранието. По пета точка беше освободен от качеството му на член на съвета на директорите Спасимир Димитров, а по шеста точка, за нов член на съвета на директорите на дружеството беше избран Борислав Рачев. На събранието присъстваха  Биляна Кир

Незаконни сметища и нерегламентиран внос на отпадъци в Русе

Изображение
Уважаеми г-н Милков, В хода на прокурорски проверки в България, са установени близо 2000 незаконни сметища. На обществеността е известно за нерегламентирания внос на отпадъци от други страни и тяхното депониране на терени, без съответното предназначение. Прокуратурата предлага на МОСВ да засили контрола по отношение премахването на незаконните сметища, а също така и санкциите. Нашите въпроси към Вас са: 1.Установени ли са на територията на Русенска община незаконни сметища, какъв брой и какво е предприето по отношение на тяхното премахване? 2.Какви мерки са взети за предотвратяване на нови такива? 3.Установено ли е от компетентните органи, наличие на терени с депонирани отпадъци от други страни, за каквито имаше сигнали в някои медии? С уважение: Митко Кунчев Д-р Теодора Константинова Деана Тонева

Създаване на STEM среда в русенски училища

Изображение
Уважаеми г-н Милков, С решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет бяха одобрени 21 национални програми. Една от най – атрактивните е националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Тя цели да създаде училищни STEM центрове, които да служат като модели на бъдещата среда на учене – такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци. Въпреки че специалистите предлагат различни прогнози за професиите на бъдещето, за всички е ясно, че технологичната сфера, природните науки, инженерните науки и математиката са пряко свързани с новопоявяващи се професии. Общият бюджет на програмата е 20 000 000 лева. Ще бъдат финансирани 50 големи проекта с до 300 000 лева и много малки с до 50 000 лева. Господин кмет, участието на русенски училища в тази програма би подпомогнало в голяма степен постигането на целите на Вашето управление в приоритет образование, култура и изкуства. Ако три русенски училища спечелят големи проекти, то в образованието на общината ще б

Честит празник, русенци. Бъдете свободни!

Изображение
Съвременната история на град Русе започва на 20 февруари 1878г. За кратко време той се утвърждава като водещ български стопански и културен център и най-голям град в Княжеството. Упоритият труд, предприемаческото мислене и непримиримият дух на нашите предшественици поставят основите на едно модерно и прогресивно общество от свободни хора. Благодарение на тях днес с гордост наричаме Русе Малката Виена и Градът на първите неща. Наша отговорност е да помним делата на онези смели и упорити хора, да се учим от тях и да продължим работата им. Защото историята “не е панихида на миналото, а камбана за будене на днешните съвести” (Стефан Цанев, Български хроники).  Нека бъдем обединени в делата си, непримирими пред неправдите и смели в мечтите си. Да работим всеки ден за развитието на обществото, града и себе си. Защото свободата не е дар, тя е ценност и трябва да се отстоява с упорство и воля. Честит празник, русенци. Бъдете свободни.

Становище за бюджет на Община Русе за 2020 г.

Изображение
Ние, „Демократична България – обединение“, считаме, че изготвянето на общинския бюджет трябва да се основава на следните принципи: Целесъобразност и стратегическо планиране – бюджетът следва да е инструмент за осъществяване на стратегическите цели за развитието на общината. По-конкретно, въвеждане на елементи от програмното бюджетиране при всички дейности – делегирани и местни, при което нуждата от средства произлиза от целите на програмите. Бюджетна оптимизация - при изготвянето на бюджети на нулева база, с участието на оперативните ръководители, решаващ е приносът на всеки разход. Ефективност на разходите, ефикасност на дейността - въвеждане на ясни финансови и оперативни показатели, които да измерват ефективността на разходите. Детайлност и съпоставимост като гаранция за прозрачност и публичност - публикуваната информация за бюджета трябва да е съпоставима с тази за неговия отчет, за да може да се придобие вярна представа за изпълнението. Устойчивост и балансираност

Oбучение по роботика и приложно програмиранe за учениците в Русе

Изображение
Публикуваме част от предложението до кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата общински съветници на Демократична България - Русе Уважаеми господин Милков, Създаването на постоянна комисия по образование, наука и иновации на общинския съвет в Русе, показва стремежа на представителите на русенската общност да развиват и модернизират образованието в общината не само на думи, а и на дела. В тази връзка, моля, да разгледате приложения проект за иновация: „Организиране на обучение по роботика и приложно програмиране за ученици III – VII клас от основни училища в Русе“ и да го включите за финансиране в бюджета за 2020 година. Проект за иновация Цели: Да се повиши интересът към учебния процес ; Да се овладяват теоретични знания и да се формират практически умения свързани с логическо мислене и творчество; начини за получаване, обработване, съхраняване и представяне на информация с помощта на дигитални устройства; управляване на  роботизирани устройства, компоненти на мик

Изграждане на нов Скейт парк в Русе

Изображение
Публикуваме питане към кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата общински съветници на Демократична България - Русе Уважаеми господин Милков,  Поради големия интерес от страна на феновете на скейтборда по отношение на изграждането на нов Скейт парк в Русе , отправяме следните въпроси към Вас: 1. Предвиден ли е и къде терен за изграждане на Скейт парк в Русе? 2. Кога се предвижда изграждането на нов скейт парк във вариант близък до тези в Добрич, Бургас, Самоков, за да се създадат условия за развитие на начинаещите и достатъчно варианти за по-напредналите? 3. Ако до лятото на 2020 г. не е предвидено и възможно да се случи изграждането на нов скейт парк, предвиждате ли смяна на елементите в съществуващия с такива от шлайфан бетон, каквито са в другите градове, тъй като използваните сега създават опасност за здравето на спортуващите- наранявания и травми?  При положение, че предстои този вариант, разчитаме, че ще бъдат предвидени необходимите средства в Бюджета на Общи

Премахване на двусменното обучение в Русе

Изображение
Публикуваме питане към кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата съветници на Демократична България - Русе Уважаеми господин Милков,  На 13.10.2015 г в ДВ, бр. 79 беше публикуван Закон за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила на 01.08.2016 г. Една от амбициозните му цели беше премахване на двусменното обучение в държавните и общински училища /няма частни училища на две смени/. Експертите са категорични, че децата от училищата на две смени имат по-малка продължителност на часовете, което понякога създава трудности при усвояването на материала, по-кратки междучасия и ограничен достъп до ресурсите на училището в сравнение с връстниците им от едносменните. Освен че ще ги постави при равни условия, ученето само до обед има редица предимства както за децата, така и за родителите. Например възможността учебният ден да започне по-късно, което е от голямо значение и за пътуващите ученици. Часовете ще имат еднаква продължителност, след края им децата няма да

Излъчване на живо на заседанията на общински съвет в Русе

Гледайте на живо и на запис заседанията на общинския съвет на Община Русе в Facebook страницата на телевизия КИС 13 Гледайте видеоклипове от заседанията на Общинския съвет

Общински съвет на Русе за периода 2019-2023 г.

Изображение
Снимка БТА В Общинския съвет на Русе за периода 2019-2023 г. ще има представители на 10 политически формации. ГЕРБ има 15 съветници, МК "БСП за България" е с 14, МК "ВМРО - Българско национално движение(НФСБ)" е с осем, МК "Съюз на демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)" - четирима, "Демократична България-Обединение(ДА България, ДСБ, Зелено движение)" - трима . Партия "Атака" и ДПС имат по двама, а с по един представител са МК "Движение ЗАЕДНО за промяна (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР)", Българска социалдемократическа партия и партия "Възраждане". Представителите на "Демократична България" са д-р Теодора Константинова, Деана Тонева и Митко Кунчев.

Конструктивна работа в Общинския съвет на Русе

Изображение
Гледайте част от пресконференцията на тримата представители от "Демократична България" в Общинския съвет на Русе. Ще се внесат конкретни предложения за промени в правилника за работа на Общинския съвет, сред които заседанията на постоянните комисии към местния парламент да се излъчват отново по телевизията. Спечелилият най-много преференции на местния вот Митко Кунчев ще постави на вниманието на новия Общински съвет проблемите в образованието. Според него един от основните въпроси е свързан с качеството на професионалното обучение.

Кандидати за общински съветници на "Демократична България"

Изображение
Представяме ви кандидатите за общински съветници на "Демократична България". Ние - коалицията между “Движение ДА България”, “Демократи за силна България” и “Зелено движение”, работим най-сетне в Русе да се случи истинска положителна промяна, а не подмяна!