Публикации

Ти броиш в Русе - интервю с Йоана Терзиева и Деян Герасимов в Дарик радио

Изображение
Ти броиш е национална кампания, целяща да предотврати опитите за  измами и манипулации при броенето на гласовете на предстоящите  парламентарни избори. Йоана Терзиева и Деян Герасимов от "Да, България" - Русе разясняват за инициативата.

Предложение от Митко Кунчев за Цените за отдаване под наем на общински обекти в Русе

Изображение
    На 28 януари 2021 г. ще се разглежда предложение за увеличаване на начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение. Прочетете цялото предложение. Митко Кунчев, общински съветник от "Да, България", част от "Демократична България" предлага текстът в § 6. да бъде заменен с:  § 6. Наредбата влиза в сила от разгласяването ѝ на интернет страницата на Общински съвет – гр. Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК. Наемните цени по заварените към влизане в сила на промяната действащи договори за наем се повишават с 10 % (спрямо наема за 2020 г.), считано от 01.01.2021 г. и с 22,9 % (спрямо наема за 2020 г.), считано от 01.01.2022 г. съгласно чл. 7, ал. 1 и 2, с изключение на случаите, при които е приложен чл. 11. (Пример: Ако месечния наем за 2020 г. е 100 лева, то през 2021 ще бъде 110 лева, а през 2022 г. – 123 лева)

Позиция на "Да, България" - Русе за Заплатите на кметовете, Наемите на общинските имоти и Децентрализация на властта

Изображение
   Ние от „Да, България!“ – Русе считаме, че град Русе трябва да се управлява от кмет и администрация, които са ефективни в резултатите, които постигат и са стимулирани за това. Също така, смятаме, че Община Русе следва да управлява добре собствеността си, като не допуска остойностяването ѝ на цени в пъти под пазарните . В същото време ние смятаме, че доброто управление следва да се съобразява с реалността и икономическата възможност на гражданите и бизнеса, които в момента са силно затруднени да оцеляват в пандемична обстановка, продължаваща вече година. Огромна част от гражданите изпитват сериозни затруднения, тъй като доходите им са значително намалени или изцяло спрени в следствие на кризата и ограничителните мерки. Заплатите на кметовете в община Русе  Според нас предложението за значително увеличаване на заплатите на кмета на гр. Русе, както и на останалите кметове в общината в условия на икономическа криза звучи цинично. Разбираме, че тези увеличения биха били за сметка на дър

Предложения за гласуване от Общински съвет в Русе на 28 януари 2021

Изображение
Публикуваме всички документи, които ще се разглеждат на общинската сесия на 28.01.2021 г. и подлежат на вземане на решение от Общинския съвет - Русе.  Имоти на Община Русе 363 Безвъзмездно 1271 кв.м имот на  Общинско предприятие Спортни имоти  365 Увеличение с 22,9% на имоти под наем от Община Русе  373 Наем за 5 години - Съюз на пенсионерите - 4 помещения с обща площ 380 кв. м за общо 177 лв на месец или 46 ст. на кв.м  374 Наем за площ от 4,4 кв.м за маса и чадър в гробищата за 42 лв. на месец - 9,5 лв. на кв.м  376 Безвъзмездно предоставяне на 45 кв. м. бивша лафка на Детска градина Ралица  377 Отказ на удължаване срока на концесия стадион Локомотив за Аристон-С ООД  378 Приватизация на имоти в Русе - отчет 2020 и план 2021  383 Освобождаване от общински наеми (общо 17 000 лв) на спортни центрове, заведения за хранене и развлечения и др. заради коронавируса  Общински съвет 366 Онлайн заседания на комисии 367 Промяна на начина за определяне на възнаграждението на общинските съветни

Проблеми в стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Русе

Изображение
 Становище на Митко Кунчев, общински съветник от групата „Демократична България“, Русе за Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Русе, (2020 – 2022) Мощен инструмент за управление Съставянето на стратегия за развитие на дадена система е мощен инструмент за управление. Има различни варианти за оформяне на стратегия и различни начини за съставяне. Процесът на съставяне е също толкова важен, колкото и крайния резултат. Тъй като не знам как е възникнал предложения текст и кои са авторите (вероятно част от членовете на комисията), ще коментирам само крайния резултат. Без интерес към резултатите от предната стратегия В началото на Стратегията са посочени нормативните основания за разработването й. Обърнато е внимание, че в основата й е залегнат анализът за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе, приет от общинския съвет на 21.02.2020 г. Ако го прочетем внимателно, ще видим, че в него се съдържа описание

Митко Кунчев напусна комисията за изготвяне на Общинска стратегия за личностното развитие на децата

Изображение
Интервю на Митко Кунчев в Дарик радио - Русе:  Общинският съветник от Демократична България, Митко Кунчев, напусна комисията за изготвяне на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на Община Русе (2020-2022). ПП "Да България” призоваваме стратегията да не бъде приета. На 11.08.2020 г кметът, Пенчо Милков, издава заповед  № РД 01 - 2134 от 11.08.2020 г за сформиране на комисия за изготвяне на проект за общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе 2020 – 2022г, която е връчена на членовете с два месеца закъснение (13.10.2020г). Заповедта е изпратена до членовете на комисията с прикачен файл на готова стратегия, и покана за коментари по текста в срок от 3 дни. Митко Кунчев инициира кореспонденция до членовете на комисията и служители от отдел “Образование, спорт и младежки дейности” към Дирекция “ уманитарни дейности” на Община Русе, в която поставя въпроси защо получва заповедта със закъ

Център за извличане на реконвалесцентна плазма в Русе - Предложение от д-р Теодора Константинова

Изображение
  На 27 ноември 2020 предстои заседание на Областния щаб за борба с Covid.  Във връзка с необходимостта от все по-ефективни мерки, както за разпространението, така и за лечение на инфекцията, считам за необходимо, да се предложи създаване на Център за извличане на реконвалесцентна плазма от преболедували и в Русе. Това ще предостави възможност за спасяване здр авето и живота на много хора. В други градове вече стартираха дарителски кампании за набиране на средства, тъй като става дума за сума от порядъка между 50 и 70 хиляди лева. Ако и в Русе се направи подобна акция и се съберат средства, ще може да се дарява реконвалесцентна плазма от преболедували КОВИД 19 на място. В отделението по хематология са готови да реагират веднага с помещения и специалисти.   Д-р Теодора Константинова, общински съветник от  "Демократична България", член на "Демократи за силна България" - Русе  

4-ти отчет на Митко Кунчев за дейността му като общински съветник в Община Русе

Изображение
  Скъпи приятели, изпълни се една година от избирането ми за общински съветник. Една година посветена на интересите на жителите на Община Русе. Зад мен са десетки часове заседания и стотици страници прочетени материали. Групата съветници от „Демократична България“, с председател д-р Т. Константинова и членове Д. Тонева и М. Кунчев, следваше политика на подкрепа на всички разумни предложения и противопоставяне на опитите да се прокарват решения, които не са в интерес на русенци. Последните четири месеца бяха изпълнени с емоции. Най-приятен спомен остана от първата ваканция. Дори и общинските съветници отдъхват от политическите битки. През август нямаше заседания и се насладих на лятната жега и спокойната работа в градината. Но да се върна към общинските дела. Контакт с русенци За по-добър контакт с гражданите, на 6 юли беше открита приемна в новия офис на „Да, България“ - Русе , в центъра на Русе, на ул. „Църковна Независимост“ № 3. Всеки вторник от 16:30 до 18:30 бях на разположение за

Предложение от Демократична България за подобряване на Общия устройствен план на Община Русе

Изображение
  След подробен анализ на пакета материали, свързани с приемането на Общия устройствен план (ОУП) на Община Русе (КЛ273) считаме, че този план следва да осигури в бъдещите 10 години по-благоприятни условия за социално и пространствено развитие на общината, свързани с подобряване средата за живот, съхраняване и поддържане на местната културна идентичност, развитие на зелената система и крайбрежната зона. Приоритетни позиции трябва да заемат въпросите за производствените и земеделски дейности, реализирани чрез създаване на условия за интензивен растеж, постигнат чрез прилагане на съвременни екологични и високоефективни технологии. Убедени сме, че за обществото е от изключителна важност планът да бъде приет и утвърден в рамките на календарната 2020г. с цел осигуряване на пълноценното участие на Община Русе в Европейските и републикански инвестиционни програми, чието стартиране предстои в началото на 2021г. В същото време считаме че този план може да бъде доработен и подобрен, като се отст

Защита на екологичното становище от Иван Белчев за инвестиционното намерение в зона Тегра

Изображение
Уважаеми съграждани, Ако напишете екологично становище относно инвестиционно намерение на дадена фирма и изкажете своето притеснение, то очаквайте да бъдете публично обиждани с грозни думи, а името и авторитета ви почернени. Поне така стана при мен. Така ще бъде и за напред. Не само при мен, а и към всеки дръзнал да защити екологията в Русе. А Русе е град, чиито жители го напускат точно заради екологичните проблеми. И аз бях един от тях, но се върнах. Сега темата за екологията и подобряването на начина на живот на русенци е моята кауза.  В следващите редове ще прочетете за икономическия растеж в Община Русе , Екологичното становище за ново инвестиционно намерение, Предложение с 9 екологични мерки , Очаквано публично извинение от фирма Булмаркет ДМ ЕООД .   Икономически растеж Не отричам, че една бъдеща обработка на растително масла и животински мазнини ще подобри икономическия климат в Община Русе и ще разкрие работни места, нито че фирма Астра биоплант ЕООД ще се наложи на пазара с б

Анализ на устройствения план на Русе и проблемите в бившето КТМ

Изображение
През 2019 г. Община Русе е направила публикация в уебсайта си, в която дава възможност на гражданите и фирмите да се запознаят с проекта за нов Общ устройствен план на Община Русе (ОУПО Русе). През 2020 планът е актуализиран и предстои гласуването му през ноември 2020 г.  В публикацията на сайта на Община Русе са дадени линкове към огромни по размер графични изображения (над 160 MB). Надали обикновен потребител би успял да отвори такъв голям файл и да разучи в детайли проекта за нов Общ устройствен план на Община Русе.   

Предложения на Митко Кунчев за Арена Русе

Изображение
Снимка Tiia Monto, собствена творба, CC BY-SA 4.0 , Link Общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД се проведе на 16.09.2020г. от 13.00 часа в град Русе, бул. „Липник“ № 1. Във връзка с постъпила покана с вх. № 30-8918-5/12.08.2020г. от Съвета на директорите за участие в събранието бяха поканени избраните за представители, с Решение  № 8, прието с Протокол № 2/05.12.2020 г., общински съветници: Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян, Орлин Дяков, Митко Кунчев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев. Всички материали по седемте точки от дневния ред бяха представени в канцеларията на общинския съвет. Съгласно решение на общинския съвет от 10.09.2020 г. представителите на Община Русе бяха задължени да гласуват „ЗА“ по точки 5. и 6. от дневния ред на събранието. По пета точка беше освободен от качеството му на член на съвета на директорите Спасимир Димитров, а по шеста точка, за нов член на съвета на директорите на дружеството беше избран Борислав Рачев. На събранието присъстваха  Биляна Кир

Незаконни сметища и нерегламентиран внос на отпадъци в Русе

Изображение
Уважаеми г-н Милков, В хода на прокурорски проверки в България, са установени близо 2000 незаконни сметища. На обществеността е известно за нерегламентирания внос на отпадъци от други страни и тяхното депониране на терени, без съответното предназначение. Прокуратурата предлага на МОСВ да засили контрола по отношение премахването на незаконните сметища, а също така и санкциите. Нашите въпроси към Вас са: 1.Установени ли са на територията на Русенска община незаконни сметища, какъв брой и какво е предприето по отношение на тяхното премахване? 2.Какви мерки са взети за предотвратяване на нови такива? 3.Установено ли е от компетентните органи, наличие на терени с депонирани отпадъци от други страни, за каквито имаше сигнали в някои медии? С уважение: Митко Кунчев Д-р Теодора Константинова Деана Тонева

Създаване на STEM среда в русенски училища

Изображение
Уважаеми г-н Милков, С решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет бяха одобрени 21 национални програми. Една от най – атрактивните е националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Тя цели да създаде училищни STEM центрове, които да служат като модели на бъдещата среда на учене – такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци. Въпреки че специалистите предлагат различни прогнози за професиите на бъдещето, за всички е ясно, че технологичната сфера, природните науки, инженерните науки и математиката са пряко свързани с новопоявяващи се професии. Общият бюджет на програмата е 20 000 000 лева. Ще бъдат финансирани 50 големи проекта с до 300 000 лева и много малки с до 50 000 лева. Господин кмет, участието на русенски училища в тази програма би подпомогнало в голяма степен постигането на целите на Вашето управление в приоритет образование, култура и изкуства. Ако три русенски училища спечелят големи проекти, то в образованието на общината ще б

Честит празник, русенци. Бъдете свободни!

Изображение
Съвременната история на град Русе започва на 20 февруари 1878г. За кратко време той се утвърждава като водещ български стопански и културен център и най-голям град в Княжеството. Упоритият труд, предприемаческото мислене и непримиримият дух на нашите предшественици поставят основите на едно модерно и прогресивно общество от свободни хора. Благодарение на тях днес с гордост наричаме Русе Малката Виена и Градът на първите неща. Наша отговорност е да помним делата на онези смели и упорити хора, да се учим от тях и да продължим работата им. Защото историята “не е панихида на миналото, а камбана за будене на днешните съвести” (Стефан Цанев, Български хроники).  Нека бъдем обединени в делата си, непримирими пред неправдите и смели в мечтите си. Да работим всеки ден за развитието на обществото, града и себе си. Защото свободата не е дар, тя е ценност и трябва да се отстоява с упорство и воля. Честит празник, русенци. Бъдете свободни.

Становище за бюджет на Община Русе за 2020 г.

Изображение
Ние, „Демократична България – обединение“, считаме, че изготвянето на общинския бюджет трябва да се основава на следните принципи: Целесъобразност и стратегическо планиране – бюджетът следва да е инструмент за осъществяване на стратегическите цели за развитието на общината. По-конкретно, въвеждане на елементи от програмното бюджетиране при всички дейности – делегирани и местни, при което нуждата от средства произлиза от целите на програмите. Бюджетна оптимизация - при изготвянето на бюджети на нулева база, с участието на оперативните ръководители, решаващ е приносът на всеки разход. Ефективност на разходите, ефикасност на дейността - въвеждане на ясни финансови и оперативни показатели, които да измерват ефективността на разходите. Детайлност и съпоставимост като гаранция за прозрачност и публичност - публикуваната информация за бюджета трябва да е съпоставима с тази за неговия отчет, за да може да се придобие вярна представа за изпълнението. Устойчивост и балансираност