Премахване на двусменното обучение в Русе


Публикуваме питане към кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата съветници на Демократична България - Русе

Уважаеми господин Милков, 

На 13.10.2015 г в ДВ, бр. 79 беше публикуван Закон за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила на 01.08.2016 г. Една от амбициозните му цели беше премахване на двусменното обучение в държавните и общински училища /няма частни училища на две смени/.

Експертите са категорични, че децата от училищата на две смени имат по-малка продължителност на часовете, което понякога създава трудности при усвояването на материала, по-кратки междучасия и ограничен достъп до ресурсите на училището в сравнение с връстниците им от едносменните. Освен че ще ги постави при равни условия, ученето само до обед има редица предимства както за децата, така и за родителите. Например възможността учебният ден да започне по-късно, което е от голямо значение и за пътуващите ученици. Часовете ще имат еднаква продължителност, след края им децата няма да се прибират в тъмната част на денонощието. Ще се провежда качествено целодневната организация на учебната дейност – задължителна от 1-и до 4-и клас, децата ще имат време и свободни помещения и за дейностите по интереси, няма да делят шкафчетата си и т.н.

Повече от четири години след публикуването проблемът все още съществува и България продължава да бъде единствената европейска държава с училища на две смени. Ако в София и други градове проблемът на практика е нерешим в обозримо бъдеще, то в Русе ситуацията е съвсем различна. Повече от 10 години броят на учениците намалява средно с около 200. Има празни училищни сгради и сгради от които се използва 30-40% от ресурса. Ето броят на учениците в няколко русенски училища според таблицата от формулата за разпределение на стандартите за 2019 г.:
ОУ "Никола Обретенов" – 320;
ОУ "Тома Кърджиев" – 325;
ОУ " Бр. Миладинови" – 178;
ОУ "Олимпи Панов" – 264.

Същевременно в четири училища учат 4999 ученици, или 43% от всичките 11558 ученици в 25 общински училища.

Съществуването на училища с двусменно обучение и тази огромна диспропорция в разпределението на учениците са сериозен проблем за образованието в Русе. Убедени сме, че разбирате проблема и че Вие и вашият екип сте тези, които могат да го решат.

Господин Кмет, в предизборната си кампания на 04.10.2019 г. на среща с директори, учители и представители на социалните партньори Вие се ангажирахте с решаване на проблема с двусменното обучение. Какви стъпки ще предприемете за решаване на този проблем?

 
15.01.2020 г.
С уважение: Митко Кунчев, Д-р Теодора Константинова, Деана Тонева - общински съветници от Демократична България

Популярни публикации от този блог

Иван Белчев - Дарик радио Русе - Гражданския и екоактивист от Русе е кандидат за народен представител

Анализ на устройствения план на Русе и проблемите в бившето КТМ

Иван Белчев - От екоактивист към народен представител, борещ се за чист въздух в Русе

ПП-ДБ Русе - Кандидати за народни представители - Избори 9 юни 2024

Йоана Терзиева - Градски активист, Майка на 2 деца и Психотерапевт - с номер 66 и преференция 110

Кандидати за Общински съветници в Русе от "ПП-ДБ" на Местните избори 2023

Депутатът Христо Петров, популярен като Ицо Хазарта, в Русе на 23 май от 16:30 до 19:00 ч

Кампанията на ПП-ДБ започна с пълна зала в Русе

Мартин Димитров - водач на листата на ПП-ДБ в Русе - Избори 9 юни 2024