Митко Кунчев - дългогодише директор на МГ „Баба Тонка“, РусеМитко Кунчев е математик, близо 30 години е бил директор на МГ „Баба Тонка“, Русе. Автор на много статии и доклади по математика и по проблеми на образованието,  пионер във въвеждането на обучение по роботика за ученици от пети до седми клас. Заедно с Фил Бъджел, Англия издава студията „Обща теория на образованието“. Има квалификация свързана с изграждане на училищни екипи за прогресивни педагогически практики и лидерство за наставници в системата на образованието.


Като общински съветник в Русе от групата на „Демократична България – обединение“ участва в работата на постоянните комисии по образование, наука и иновации и по бюджет и финанси.
Митко Кунчев вярва, че подобряването на образованието може да се постигне чрез свобода в работата на учителите и директорите на училищата и отговорност за постигане на образователни резултати.  Това означава децентрализация в управлението на образованието, реформа на мрежата от училища, възможност за учебен процес без класно-урочна система, въвеждане на ключови индикатори за ефективност на управлението, обективно инспектиране на училищата и др.


Роден и живее в Русе от 1957 година до сега.

"Просперитетът на България може да се гарантира само чрез подобряване на качеството на образованието."

Митко Кунчев е водач на листата на Демократична България в МИР 19 - Русе. Номер 11 в бюлетината с преференция 101

Популярни публикации от този блог

Кандидатите за народни представители на "Демократична България" в МИР 19, Русе

Кандидати за общински съветници на "Демократична България"

Откриване на предизборната кампания на Демократична България в Русе

Михаил Михов - Туристически експерт и Водач, Екоактивист и Природолюбител

Предложения на Митко Кунчев за Арена Русе

Д-р Ростислав Кандиларов - преподавател по физика в РУ, Екоактивист и Велосипедист

доц. д-р Иван Станев - Университетски преподавател, Стратег и Визионер за развитието на Русе