Oбучение по роботика и приложно програмиранe за учениците в Русе


Публикуваме част от предложението до кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата общински съветници на Демократична България - Русе

Уважаеми господин Милков,

Създаването на постоянна комисия по образование, наука и иновации на общинския съвет в Русе, показва стремежа на представителите на русенската общност да развиват и модернизират образованието в общината не само на думи, а и на дела. В тази връзка, моля, да разгледате приложения проект за иновация: „Организиране на обучение по роботика и приложно програмиране за ученици III – VII клас от основни училища в Русе“ и да го включите за финансиране в бюджета за 2020 година.

Проект за иновация

Цели:
  • Да се повиши интересът към учебния процес;
  • Да се овладяват теоретични знания и да се формират практически умения свързани с логическо мислене и творчество; начини за получаване, обработване, съхраняване и представяне на информация с помощта на дигитални устройства; управляване на  роботизирани устройства, компоненти на микроконтролер и др;
  • Да се насочва интересът на учениците към съответните професионални направления и те да се ориентират към продължаване на образованието след седми клас в професионални гимназии;
  • Община Русе да се превърне в център на обучението по роботика и приложно програмиране.
Обхват:

Общо 4165 ученици от 17 основни училища в Община Русе. Всяко желаещо училище подава заявление за участие.

Състояние/База:

Обучение по роботика се осъществява за ученици V – VII клас в МГ „Баба Тонка“.
Различни организации подкрепят подобни дейности. Например проектът "Игра на кодове", който включва лекции по програмиране и кодиране за деца, на сдружение "Европейски инициативи без граници". Той е финансиран по програма "Знание и растеж", осъществявана от Фондация "Русе - град на свободния дух", с подкрепата на Фондация "Еконт".
Богат опит на преподаватели от факултета „Електротехника, електроника и автоматика“ на РУ „А. Кънчев“.

Предпоставки:

В основните училища в Община Русе има значителен брой ученици, които проявяват интерес към информационните технологии и практическото им използване. Има и добре подготвени учители, които могат организират обучението.

РУ „А. Кънчев“ има традиции и възможности за квалификация на учители за осъществяване на обучението. Икономиката в Русе има нужда от специалисти в областа на роботиката и тази нужда ще нараства.

Съгласно рамковия учебен план за общо образование за основната степен на образование в Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план има достатъчно часове, както задължителни, така и избираеми за органициране на обучение на ученици според предложения проект:
 
Необходим ресурс:
  • Учебни програми III – VII клас;
  • Квалифициранни учители – общо 22 /по един учител от училища с по-малко от 300 ученици и по двама от останалите училища/;
  • Материална база – общо 66 комплекта роботи /по 3 за училища с по-малко от 300 ученици и по 6 за останалите училища/
Очаквани резултати:

Постигане на целите, заложени в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 и по-специално включване в професионално образование и обучение на мотивирани ученици, обучавани с интереси и нагласи за професионална реализация и кариерно развитие по професията, която изучават.

03.02.2020 г.

С уважение:

Митко Кунчев, д-р Теодора Константинова, Деана Тонева

Популярни публикации от този блог

ПП-ДБ Русе - Кандидати за народни представители - Избори 9 юни 2024

Анализ на устройствения план на Русе и проблемите в бившето КТМ

Мартин Димитров - водач на листата на ПП-ДБ в Русе - Избори 9 юни 2024

Кампанията на ПП-ДБ започна с пълна зала в Русе

Депутатът Христо Петров, популярен като Ицо Хазарта, в Русе на 23 май от 16:30 до 19:00 ч

Митко Кунчев - Подкрепата за ПП-ДБ е подкрепа за развитието на България и Русе!

Иван Белчев е русенец, граждански и екоактивист. Но какво се крие зад тези три определения?

Кандидати за народни представители в Русе

Иван Белчев - Дарик радио Русе - Гражданския и екоактивист от Русе е кандидат за народен представител