Митко Кунчев напусна комисията за изготвяне на Общинска стратегия за личностното развитие на децата

Интервю на Митко Кунчев в Дарик радио - Русе: 


Общинският съветник от Демократична България, Митко Кунчев, напусна комисията за изготвяне на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на Община Русе (2020-2022). ПП "Да България” призоваваме стратегията да не бъде приета.

На 11.08.2020 г кметът, Пенчо Милков, издава заповед № РД 01 - 2134 от 11.08.2020 г за сформиране на комисия за изготвяне на проект за общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе 2020 – 2022г, която е връчена на членовете с два месеца закъснение (13.10.2020г). Заповедта е изпратена до членовете на комисията с прикачен файл на готова стратегия, и покана за коментари по текста в срок от 3 дни.

Митко Кунчев инициира кореспонденция до членовете на комисията и служители от отдел “Образование, спорт и младежки дейности” към Дирекция “ уманитарни дейности” на Община Русе, в която поставя въпроси защо получва заповедта със закъснение от два месеца и по какви причини не е бил включен в работата по изготвяне на прикачения  текст по-рано. Той предлага провеждане на заседание на комисията, удължаване на срока за работа и моли да му бъдат предоставени набор от документи. Писмата на общинският съветник Митко Кунчев от 13, 16 и 20.10.2020 г остават без отговор. На 4.11.2020 той изпраща ново писмо, в което моли името му да бъде оттеглено от списъка на изготвилите стратегията.

На 9.11.2020г от местната организация на ПП “ Да, България” в Русе изпратихме писмо до кмета на града, в което поставихме 4 въпроса: 1. защо писмата на г-н Кунчев са без отговор, 2. поради каква причина заповед на кмета бива връчена на тези, от които се очаква да я изпълнят в срок с два месеца закъснение, 3. защо вместо да бъдат оставени членовете на комисията да съставят текста на стратегията, те получават такъв и 4. - поискахме уверение, че този начин на работа е изключение, а не практика. Писмото ни остана без отговор.


Ние смятаме, че съставянето на стратегия за развитие на дадена система е мощен инструмент за управление, и процесът по неговото съставяне е също толкова важен, колкото и крайният резултат. На заседанието на общински съвет на 14.12.2020 г Митко Кунчев ще представи своето становище по предложената за гласуване стратегия за личностно развитие на децата, което ПП “Да, България” Русе подкрепяме напълно.

Популярни публикации от този блог

Анализ на устройствения план на Русе и проблемите в бившето КТМ

Йоана Терзиева - Градски активист, Майка на 2 деца и Психотерапевт - с номер 66 и преференция 110

Д-р Ростислав Кандиларов - преподавател по физика в РУ, Екоактивист и Велосипедист

Васил Златев - кандидат за кмет на община Иваново

Рена Стефанова за кмет на Русе - Местни избори 2023

Кандидати за Общински съветници в Русе от "ПП-ДБ" на Местните избори 2023

Бюлент Хасанов е кандидата за кмет на Сливо Поле от ПП-ДБ

Продължаваме промяната - Демократична България поднесоха венец пред Паметника на свободата в Русе

Анализ на замърсяването на въздуха в Русе