Предложения за гражданите на Русе

Карта на Русе
Безопасни места за пресичане; Снегопочистване в града; Мерки срещу наводнения; Почистване на града, сметосъбиране и сметоизвозване; Пръскане против комари; Качество на ремонтите - разгледайте картата на Русе с предложения на кандидата за кмет инж. Деана Тонева и екипа ѝ от кандидати за общински съветници от „Демократична България" - № 66 в бюлетината.Безопасни места за пресичане край училищата

1. Регулировчик 30 минути преди началото на първия учебен час на опасните места край училищата.
2. Осветление върху пешеходната пътека до учебното заведение.
3. Светещи знаци и светлоотразители пред пешеходната пътека край учебното заведение.


Безопасни места за пресичане край Университета

1. Осветление върху пешеходните пътеки от спирката до Университета.
2. Светещи знаци и светлоотразители пред пешеходните пътеки край Университета.


Снегопочистване в града

1. Градът няма да остане блокиран за пешеходци.
2. Повече техника за почистване на тротоарите, пешеходните зони и малките улици.
3. Планиране на действията за снегопочистване предварително още от средата на октомври. Предоставяне на плана в уебсайта на Общината, за да е достъпен до гражданите.
4. Извозване на купчините сняг извън града веднага след като снегопочистващите машини са разчистили улиците.
5. Сигнали на граждани за непочистени райони чрез мобилно приложение, уебсайт, Facebook група и телефон.


Мерки срещу наводнения

1. Дори и след лек дъжд улиците в Русе се превръщат в реки.
2. Планиране и проектиране на ремонтите на улиците с наклон към шахтите.
3. По-често, ритмично и качествено почистване на уличните шахти.
4. Създаване на 15 см широки и малки на дълбочина канавки в краищата на улиците, с цел изтичане на водата.


Почистване на града, сметосъбиране и сметоизвозване

1. Създаване на общинско предприятие за почистване, сметосъбиране и сметоизвозване.
2. Изграждане на подземни контейнери за разделно сметосъбиране.
3. Ритмично и редовно изпразване на пълните контейнери, контролирано по електронен път.
4. Да се намали ръчното почистване на улиците, за сметка на малки специализирани сметосъбиращи машини.
5. Осигуряване на обучение за служителите на общинското предприятие за почистване, сметосъбиране и сметоизвозване, както и добри и безопасни условия на труд, в това число работни дрехи (униформи), лични предпазни средства и стимули за извършване на качествена работа.


Пръскане против комари

1. Пръскането против комари да се извършва от специалисти/специализирани фирми, притежаващи необходимите по закон документи.
2. Приоритетно и профилактично третиране на местата, където комарите са развъждат (техните ларви).
3. Пръскане в малките часове на деня през седмицата, а не в уикендите от 20 до 24 ч., когато хората са навън и вечерят по заведенията.


Качество на ремонтите и новите проекти

1. Предварително обсъждане на нови проекти и ремонти с гражданите и фирмите - онлайн и чрез обществени обсъждания, в това число и по квартали.
2. Ясни и прозрачни процедури по обществените поръчки за избор на изпълнители.
3. Достъп до постоянно наблюдение на обектите от граждани и институции.
4. Неприемане на обекта, ако той не отговаря на всички изисквания, в това число и по отношение на детайлите.


Широк тротоар по бул. „Христо Ботев”

1. Проектиране и изграждане на по-широк тротоар по бул. „Христо Ботев”, за да могат пешеходците и велосипедистите да се придвижват по него.

Привличане на гражданите при вземането на решения

1. Провеждане на редовни срещи с гражданите, където те да могат да обсъждат проблемите в града и да дават идеи за решенията пред служители на общинска администрация.
2. 1% от годишния бюджет на общината да се определя за разходи по предложения на гражданите.
3. Изграждане на общинска електронна платформа за комуникация между администрация и граждани, включително и за провеждане на чести допитвания и местни референдуми по различни въпроси от обществен интерес.
4. Създаване на институцията „общински омбудсман”.


Подаване на сигнали до Общината

1. Гражданите и фирмите ще сигнализират чрез мобилно приложение, уебсайт, Facebook група и телефон.
2. Възможност за анонимни сигнали, но не и злоупотреба (запазване на ip адрес)
3. Работата на общинска администрация по подадените сигнали ще бъде публична през електронна платформа, чрез която всеки може да проследи пътя и кои са ангажираните със сигнала служители.


Допитвания до гражданите, местни референдуми

1. Кметът и общинска администрация ще търсят мнението на гражданите за решаване проблемите на града.
2. Сигнали до общината при нарушения и проблеми чрез мобилно приложение, уебсайт, Facebook група и телефон.
3. Провеждане на чести граждански допитвания и местни референдуми и анкети през електронна платформа (мобилно приложение и уебсайт) по обществено значими теми или проблеми, поставени от гражданите.


Ниски бордюри на тротоарите

1. Достъпна градска среда за детски и инвалидни колички в Русе, което ще улесни придвижването и на възрастните хора.
2. Ще започнем с най-използваните тротоари, като разчитаме на съдействие и от гражданите, които да ни посочват проблемните места чрез мобилно приложение и онлайн контактна форма за сигнали.


Популярни публикации от този блог

Анализ на устройствения план на Русе и проблемите в бившето КТМ

Кандидати за Общински съветници в Русе от "ПП-ДБ" на Местните избори 2023

Йоана Терзиева - Градски активист, Майка на 2 деца и Психотерапевт - с номер 66 и преференция 110

Д-р Ростислав Кандиларов - преподавател по физика в РУ, Екоактивист и Велосипедист

доц. д-р Иван Станев - Университетски преподавател, Стратег и Визионер за развитието на Русе

Рена Стефанова за кмет на Русе - Местни избори 2023

Oбучение по роботика и приложно програмиранe за учениците в Русе

Михаил Михов - Туристически експерт и Водач, Екоактивист и Природолюбител

Продължаваме промяната - Демократична България поднесоха венец пред Паметника на свободата в Русе