Демократична България залага изцяло на местни кандидати в Русе
Всички кандидати за народни представители от Демократична България в МИР 19 -Русе за предстоящите парламентарни избори са местни експерти и активисти, които живеят и работят в Русе и са добре запознати с проблемите на града и региона. Водач на листата е Митко Кунчев, дългогодишен директор на Математическа гимназия „Баба Тонка“, като неговата експертиза и професионален опит ще имат сериозна тежест при осъществяването на законодателни промени за подобряване на качеството и ефективността на образователната система. Другите кандидати от листата в Русе също са професионално ангажирани в области, за които програмата на Демократична България предвижда сериозни реформи – здравеопазване, предприемачество, социална защита, земеделие, околна среда.

Основната задача в програмата на Демократична България е да бъде възстановен правовия ред в страната и институциите да се върнат към първоначалната си роля - да защитават обществения интерес, вместо да служат като инструменти за прокарване на частните интереси на отделни групи, които са успели да ги овладеят и подчинят. Демократична България предлага това да бъде осъществено чрез конституционни промени, които да реформират Висшия съдебен съвет и Прокуратурата, като по този начин да бъдат изчистени корупционните зависимости в съдебната система, а в резултат на това да се подобрят ефективността и отчетността на контролните органи и регулатори.

Изграждането на силни и независими институции, работещи в полза на обществения интерес, би отключило достатъчно потенциал и ресурси, които да бъдат използвани за модернизация и ускорен икономически растеж на България, вместо тези ресурси да бъдат пропилявани в корупционни практики и зависимости. Програмата на Демократична България предвижда потенциалът на страната, отключен след успешно укрепване на правовия ред, да бъде насочен към радикална модернизация на икономиката и управлението – дигитализация и развиване на иновативна икономика с висока добавена стойност; осъществяване на зелен енергиен преход; въвеждане на електронно управление и административна реформа. Средствата, които сега потъват в корупционни сделки и зависимости, могат да бъдат спестени при наличието на работещи институции и биха осигурили достатъчно допълнителен ресурс, който да бъде насочен към развитие на човешкия капитал чрез ударни инвестиции в образование, здравеопазване, социална защита и чиста околна среда.
В програмата на Демократична България е предвидено и осъществяване на реална децентрализация като важна стъпка за развитието на регионите. Това е от голямо значение за градове като Русе, тъй като ще им помогне да разгърнат своя потенциал, като предостави повече възможности на местните власти да провеждат собствени политики, съобразени с местните особености и проблеми. Основните местни и регионални теми, по които кандидатите на Демократична България в Русе се ангажират да работят са: чистотата на въздуха и околната среда в Русе; изграждане на автомагистрала Русе – Велико Търново и интермодален терминал в Русе; промяна на политиката за събиране на такса при преминаване на Дунав мост, като част от мерките за децентрализация.

Популярни публикации от този блог

Кандидатите за народни представители на "Демократична България" в МИР 19, Русе

Кандидати за общински съветници на "Демократична България"

Митко Кунчев - дългогодише директор на МГ „Баба Тонка“, Русе

Откриване на предизборната кампания на Демократична България в Русе

Михаил Михов - Туристически експерт и Водач, Екоактивист и Природолюбител

Предложения на Митко Кунчев за Арена Русе

Д-р Ростислав Кандиларов - преподавател по физика в РУ, Екоактивист и Велосипедист

доц. д-р Иван Станев - Университетски преподавател, Стратег и Визионер за развитието на Русе