4-ти отчет на Митко Кунчев за дейността му като общински съветник в Община Русе

 


Скъпи приятели, изпълни се една година от избирането ми за общински съветник. Една година посветена на интересите на жителите на Община Русе. Зад мен са десетки часове заседания и стотици страници прочетени материали. Групата съветници от „Демократична България“, с председател д-р Т. Константинова и членове Д. Тонева и М. Кунчев, следваше политика на подкрепа на всички разумни предложения и противопоставяне на опитите да се прокарват решения, които не са в интерес на русенци.


Последните четири месеца бяха изпълнени с емоции. Най-приятен спомен остана от първата ваканция. Дори и общинските съветници отдъхват от политическите битки. През август нямаше заседания и се насладих на лятната жега и спокойната работа в градината. Но да се върна към общинските дела.

Контакт с русенци

За по-добър контакт с гражданите, на 6 юли беше открита приемна в новия офис на „Да, България“ - Русе, в центъра на Русе, на ул. „Църковна Независимост“ № 3. Всеки вторник от 16:30 до 18:30 бях на разположение за разговори и съдействие на хора, които имаха различни интереси.

Проблемите с професионалните гимназии

След почти два месеца работа, на 4 август вестник УТРО публикува моята статия „Професионалното образование в ролята на праграф 22“. В нея обръщам внимание на проблеми свързани с планирането на приема и реализацията на учениците от професионалните гимназии. За разлика от приказката, в България, ако извикаш „Царят е гол!“, никой няма да ти обърне внимание. Идеята да се предизвика дебат по много важен проблем се провали. Всеки, който иска да прочете статията, може да я намери на личния ми уебсайт.

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

На сесията през май беше избрана временна комисия от 9 съветници за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе. Поводът за сформирането й, беше създаване на възможност за онлайн провеждане на заседания. За мен беше изключително предизвикателство да участвам в тази комисия редом с опитни колеги, повече от които са специалисти в областта на правото. С голям ентусиазъм се включих във всички заседания. Съставих работен документ, в който отразих всички направени предложения и ги съпоставих със старите текстове. Подготвих проект за график за всички дейности, предшестващи всяко заседание. Направих 6 предложения за промени в Правилника и 5 от тях бяха приети. Удовлетворен съм. 

Политическо некултурие

На септемврийската сесия, при разглеждане на готовия проект, стана словесна престрелка между съветници от ГЕРБ и БСП. Вместо дискусия по същество преобладаваше политическо надприказване. Имаше обидни реплики и се наложи разглеждането им в комисията по етика, на която съм член. Думи като „извинявай“ и „съжалявам“ не се чуха, а общинският съвет не намери сили да порицае виновния. Дадохме лош пример за политическо некултурие.

Общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД

Още едно събитие се случи за пръв път в живота ми – участие в общо събрание на акционери. Общо 6 съветници бяхме избрани да представляваме Общината в Общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД. Годишното събрание се състоя на 16.09.2020 г. Сега малко математика: 6 съветници имат 17 859 356 гласа, защото общината притежава 49% от капитала на дружеството. Останалите 18 588 309 поименни налични акции с право на глас /51% от капитала/ притежава държавата чрез Национална спортна база ЕАД. Няколко дена по – късно заедно с други съветници посетихме залата и разгледахме всички помещения. Оказа се, че в Русе има страхотно съоръжение, едно от най – модерните в страната. За съжаление слабо използвано. Спомнете си приказката за двамата, които хранели общото магаре. Оказа се, че част от климатичната система е повредена, но няма виновник. По този повод написах информация до всички съветници и до кмета, но те имаха по-важна работа.

Повече електронни услуги

На сесията на 31 юли 2020 г. се състоя гореща дискусия по повод предложението за промени в Наредба 16, по – точно повишаването на почти всички такси и цени в Русе. Съветниците от „Демократична България“ не подкрепихме предложението, защото искаме въвеждане на повече електронни /безплатни/ услуги, а не да слушаме, колко зле е общината. Тук е мястото да обърна внимание на жителите й, че има две много важни наредби, които трябва да познават и да знаят, че числата в тях са приети от съветниците и кмета. Те са Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе и Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе.
 

Извънучилищни дейности за децата и учениците

Доста интересна се оказа точка 29. от дневния ред на същата сесия. За издръжка на основно училище „Христо Ботев“ в с. Червена вода, добри българи дарили общо 674 декара земя. С рентата от тези ниви учениците имали възможност да се образоват. Поради обезлюдяването на селото децата намалели и училището било закрито. Нивите и рентата, обаче, останали. През 2018 г. кметът и съветниците решили 40% от сумата да се използва за за финансово подпомагане на социално слаби ученици; 45 % - за дейности и потребности на читалището и 15% - за ремонт на сгради общинска собственост и за придобиване на активи в полза на местната общност. Предложението за следващите 10 години не се различаваше съществено от описаното. Аз изразих категорично възмущението си, приход от рента, предназначен за образование, да се използва за други дейности /читалищата получават държавна субсидия/. С тази сума в селото може да се организират прекрасни извънучилищни дейности за децата и учениците в съответствие с техните интереси, да се осигури сериозна подкрепа на личностното развитие и др. Може, но ако има кой да се заеме с това.

Обособяване на предимно производствени и високотехнологични зони в Русе

Дванадесетата сесия, проведена на 10.09.2020 г., също беше белязана със сблъсък на интереси. Ябълката на раздора стана приемането на Общ устройствен план на Община Русе. Изключително важен документ за развитието ѝ. Обособяването на зони, в които могат да се разполагат всякакви, в това число химически производства предизвика скандал. Точката беше отложена. За съжаление на следващата сесия планът беше приет без промени. Обединението „Демократична България“ излезе с декларация за доработване на плана, като се обособят предимно производствени и високотехнологични зони. Съветниците от ГЕРБ и СДС подкрепиха предложението, но то беше отхвърлено от мнозинството.

Фонд „Граждански инициативи“

Включих се активно в обсъждането на предложението на кмета за създаване на фонд „Граждански инициативи“. Целта е общината да финансира купуването на материали за граждани, които искат да облагородят района, в който живеят, със собствен труд. Направих три предложения за промени, но беше прието само едно – при представяне на завършените проекти да се пояснява, че са финансирани от фонда. Целта на предложението е хората да чуват за какво се харчат парите им.

Финансов отчет

Драги мой избиратели и съвестни данъкоплатци и през този период полагах усилия да бъда полезен според силите и възможностите си. В съответствие със закона получих следните възнаграждения по месеци за 2020 година: юни – 735,05 лв., юли – 555,21 лв., август – 0 лв., септември – 370,14 лв. Получените възнаграждения съответстват на броя на заседанията на съвета и на комисиите, затова са различни.


Това е четвъртият отчет за работата ми в Общински съвет – Русе

Очаквам вашите мнения, предложения и препоръки. 

Пишете ми на mitko@kunchev.info или се обаждайте на 0888 999 175.

22 ноември 2020 г., Русе

Митко Кунчев, общински съветник от "Демократична България", член на "Да, България" - Русе

Популярни публикации от този блог

Анализ на устройствения план на Русе и проблемите в бившето КТМ

Иван Белчев е русенец, граждански и екоактивист. Но какво се крие зад тези три определения?

Адвокат Рена Стефанова - кандидат за кмет на Русе от „Продължаваме Промяната - Демократична България“

ПП-ДБ Русе - Кандидати за народни представители - Избори 9 юни 2024

Кандидатите на Демократична България в Русе - Избори 11 юли 2021

Йоана Терзиева - Градски активист, Майка на 2 деца и Психотерапевт - с номер 66 и преференция 110

Кампанията на ПП-ДБ започна с пълна зала в Русе

Д-р Ростислав Кандиларов - преподавател по физика в РУ, Екоактивист и Велосипедист

Парламентарни избори 2021: Кандидатите за народни представители на "Демократична България" в МИР 19, Русе

Бюлент Хасанов кандидат за кмет на Сливо Поле от ПП-ДБ представи управленската си програма и решения